Dynamics 365 Field Service er værktøjet til serviceteknikere, håndværkere og andre brancher indenfor servicehvervet

Field Service er kundens forsikring om at hjælp når deres installationer og vitale funktioner ikke fungerer hensigtsmæssigt for virksomhedens videre drift. Field Service er nemlig Microsofts system til brancher der blandt andet kendetegnes ved at udøve support og fjernhjælp til deres kunder.

Med Field Service afhjælpes eksempelvis kørende teknikeres arbejdsrutiner og arbejdsbyrde, da kunden – igennem deres kommunikation med udbyderen – kan indrapportere sager, de har behov for hjælp til at løse. Igennem Field Service kan en udbyder vurdere, hvilken type support den enkelte kunde har behov for, og herefter kan koordinatoren vælge den tekniker der besidder den bedste erfaring, og ekspertise på det givne arbejdsområde.

Dynamics 365 Field Service giver du proaktiv service, som forbedrer kundetilfredsheden

Microsoft Dynamics 365 Field Service henvender sig til virksomheder og organisationer, der levere services og arbejdsordre ude hos kunder.

  • Sundhedspersonale kan med Field Service, planlægge patientbesøg hos patienter. leverandører kan udsende sundhedspersonalet i forbindelse med at levere medicin eller anden service.

  • Produktion: Producenter kan bruge programmet  til at administrere og planlægge deres vedligeholdelsesservice i forhold til udstyr, værktøjer og maskiner hos kunder.

  • Vedligeholdelse af udstyr: Reparations- og vedligeholdelsestjenester kan planlægges gennem programmet, og dermed sikre en tæt kontakt til kunder og interessenter.

  • Håndværksfag: Virksomheder der leverer services til deres kunder, kan med Field service reagere på udfald på kunders installationer, og udsende en serviceteknikere for at udbrede potentielle udfordringer.

  • Kørende sælgere får med Field Service mulighed for at udsende sælgere til kunder, hvor planlægningsværktøjet i Field Service inddrager transporttid og forventet servicetid. Det effektiviserer sælgeres tid når de er på farten.

Vær tæt på kunden – Selv når du ikke er

Se mere om Remote Access

Med Field Service kan virksomheders og organisationers planlægnings- og administrationskoordinatorer, nøje planlægge hvilket udstyr og andre ressourcer der skal bruges til at udføre kvalitetsrig kundeservice. Gennem Field Service, kan kunden streame deres problem direkte til jer, så I kan tage stilling til om kundes problem kan løses via vejledning eller om der er behov for at sende en tekniker. Den tætte kommunikation til kunden, kommer både kundesupport, koordinatorer, planlæggere, administratorer og serviceteknikere til gode.

Dynamics 365 Field Services salgspunkter

  • Kunderelationer styrkes ved at løse kundens udfordringer via rettidigplanlægning. Med automatiserede og tilpassede kundeundersøgelser får I kvalitetsrig indsigt i, hvordan jeres brand opfattes.

  • Forøg medarbejdernes effektivitet ved – blandt andet – at give serviceteknikere adgang til fjernhjælp. Med Field Service tilbydes dine kunder, fjernhjælp i realtid med mixed reality værktøjer og Dynamics 365 Remote Assist. Dine serviceteknikere kan spares lange transporter, når kunden kan streame deres udfordringer direkte til dine eksperter.

  • Optimer virksomhedens services ved hurtigt at identificere omfanget af kundens supportbehov. I Field Service kan en AI-understøttet planlægningsanbefaling, hjælpe koordinatorer og planlæggere i at udsende serviceteknikere, der færdighedsmæssigt matcher kundens efterspørgsel. Med Field Service planlægningsmotor, kan din virksomhed altså optimere brugen af interne ressourcer og effektivisere jeres tilbudte service.

  • Proaktiv service sikrer dine kunder kvalitetsrig support før katastrofen indtræffer. Med Field Service har du mulighed for at overvåge kunders anlæg gennem internettet, så i kan opfange eventuelle problemer eller behov for vedligeholdelse på dine kunders anlæg. Med Field service kan du altså opdage og løse eventuelle udfordringer før de opstår hos kunden,.

Du kan læse mere om priser for Microsoft Dynamics 365 Field service her: https://dynamics.microsoft.com/en-us/pricing/

Se mere om Microsoft Dynamics 365 Field Service her

Lær mere om Field Service overvågning af kunders udstyr

Fra behov til løsning

Microsoft Dynamics 365 Field Service effektiviserer jeres serviceteknikere med højere faktueringsgrad. I opnår konkurrencemæssige fordele gennem jeres gennemsigtighed.

Kontakt Cenvation