Cenvation har udviklet EASYLink, som effektivt og smidigt hjælper organisationer og virksomheder med at håndtere e-mail og vedhæftninger, som modtages i forbindelse med eksempelvis sagshåndtering eller projekthåndtering.

EASYLink kan hjælpe organisationer, som bruger tid på at gemme e-mails og vedhæftninger fra Outlook til foldere på et internt drev, Sharepoint eller en tredje platform. Med EASYLink bliver både e-mail og vedhæftninger automatisk gemt på kunde/medlem eller på en sag i CRM.

Funktionalitet i EASYLink

  • Preview af vedhæftninger inden de gemmes
  • Mulighed for at fravælge vedhæftninger inden de bliver gemt
  • Mulighed for at gemme e-mails direkte fra din indbakke og fra selve e-mailen
  • Gør gemte e-mails og vedhæftninger tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM
  • Vedhæftninger bliver gemt separat fra e-mail, så man opnår overblik over alle dokumenter
  • Automatisk opslag efter medlem/kunde i Microsoft Dynamics CRM på e-mail
  • Mulighed for at omdøbe e-mail og vedhæftninger inden de gemmes
  • Automatisk søgning på sager og valg af nyeste sag for medlem eller kunde
  • Smidiggør integrationen mellem Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics CRM og en platform til at gemme dokumenter, som for eksempel Sharepoint, WorkZone eller SQL-filetables.

Hvordan anvendes EASYLink typisk?

I for eksempel en juridisk afdeling modtager man ofte kontrakter og andet materiale, i forbindelse med sagshåndtering, som vedhæftninger til e-mails. Sekretæren forbereder sagens akter til advokaten. Sekretæren har ofte behov for, at kunne omdøbe og gemme filer fra Microsoft Outlook direkte på en kunde/medlem eller på en specifik sag i et centralt register, så filen gemmes det korrekte sted og har et sigende navn. Det sparer advokaten tid. Desuden kan det være nødvendigt at fravælge de vedhæftninger, som ikke direkte har noget med sagen at gøre. EASYLink er udviklet til at effektivisere og smidiggøre denne proces.

Overvejer I at effektivisere jeres sagshåndtering?

Du kan læse mere om produktet i dette produktark: EASYLink og i casen: EASYLink-Case

Hvis I overvejer at skabe en bedre forbindelse mellem Outlook, Microsoft Dynamics CRM og jeres dokumentation, er I meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os