Erfarne projektledere er essentielt for dit IT-projekt og af Implementering af IT-løsningen

God implementering sikrer de bedste løsninger

Cenvations konsulenter har mange års erfaring med implementering af IT-systemer og har ledet projekter i de store danske og internationale virksomheder. Vi ved derfor hvad vi går ind til og tager gerne ansvar for leverance af IT-projekter.

Projektet implementeres som udgangspunkt efter Cenvations egenudviklede projektledelsesmodel, som er skræddersyet til denne type af IT-projekter. Hvis andet ønskes har vi dog også erfaring med udviklingsprocesser som vandfald, iterativ eller agile.   Cenvations medarbejdere har mange års erfaring med organisatorisk implementering af nye IT-systemer i store organisationer, og herunder undervisning af både slutbruger, superbruger og udviklere, så løsningen kan vedligeholdes internt.

Fra analyse til handling – Løsningen tager form, bygges og tages i produktion

Når et projekt er godkendt fra jeres side, starter implementeringen. Her går vi ind i designfasen. Det er nu detaljerne i projektet bliver specificeret og forslag til den endelige løsning udarbejdes. Denne del er opbygget efter en projektplan, som kan variere i tid afhængig af ønsker til det overordnede projekt. Denne del af projektet består af 3 overordnede processer:

  • Workshops
  • Udarbejdelse af dokumentation
  • Kundereview

For at sikre den rette detaljegrad og et endeligt specificeret projekt kræves et godt samarbejde mellem jer som kunde og os som konsulenter. Workshops sammen med kunden er derfor en vigtig del af at sikre en god designfase og en optimal løsning for jer som kunde. Når vi har sikret et solidt grundlag for projektet, udarbejder vores konsulenter dokumentation og designfasen afsluttes med et review fra kunden, hvor den detaljerede plan godkendes.

Herefter bygges den aftalte løsning for kunden. Vi ved hvor vigtige vores IT-løsninger er for jeres forretning og derfor er en vigtig del af den endelige løsning også grundige test inden produktionssætning. For at tests fungerer kræves et samarbejde med jer. Det er jeres systemer og derfor jer der kan vurdere om systemerne fungerer som I har brug for.

I hele processen opdateres i med ugentlige statusrapporteringer. Det er vores måde at sikre et godt forløb og tilfredse kunder.

Implementering af IT-løsningen afsluttes med en produktionssætning som planlægges i samarbejde med jer som kunde.

Ønsker i at sikre en glidende overgang fra projektoverlevering til daglig drift, kan I læse mere om vores Customer Excellence med support og vedligeholdelse.

LÆS OM ANALYSE
LÆS OM SUPPORT

Ønsker du sparring?

Skriv til os hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed

Kontakt Os