Cenvation har udviklet produktet MigrationLink. MigrationLink benyttes til migrering af data fra et miljø til et andet.

Funktionalitet

Produktet bruges til at flytte data én-til-én mellem CRM-installationer, hvor det er muligt at flytte alle typer af relationer. Det oplagte eksempel er, hvis man ønsker at gå fra OnPremise til Online eller omvendt – som i begge tilfælde ikke understøttes af Microsoft selv. Ligeledes giver produktet mulighed for, at vælge hvilke data man ønsker at flytte, hvis man ikke ønsker at flytte det hele. Produktet vil også selv holde styr på de indbyrdes relationer i CRM. Dette betyder i praksis, at hvis man for eksempel beder om at få flyttet alle sine kontaktpersoner, hvor nogle af dem har en relation til en virksomhed, så vil produktet selv sørge for også at migrere denne virksomhed. Ønsker man at lave en test-migrering af et begrænset antal rækker, tilbyder produktet også en mulighed for, at angive en grænse for hvor mange af hver type der skal overføres.

Hvordan ser et det ud?

Nedenfor ses et eksempel af en overførsel af alle entiteter og relationer listet op af MigrationLink. Produktet giver brugeren overblik over, hvor langt migreringen er nået samt en oversigt over, hvor mange poster der er oprettet, opdateret og eventuelt fejlet.

Det er også muligt at stoppe migreringen. Ved næste kørsel vil produktet undlade at oprette de poster, som den allerede har oprettet, men opdatere dem hvis de er ændret i kildesystemet, siden de blev oprettet i destinationen.

Features

 • En generisk løsning som virker til alle datamodeller
 • Originale ID’er bibeholdes
 • Originale ”CreatedOn” datoer bibeholdes
 • Originale ejere bibeholdes
 • Automatisk håndtering af status samt statusårsag
 • Mulighed for at genkøre, og derved kun migrere forskellen mellem miljøerne
 • Relationer mellem data håndteres

Forudsætninger (i nuværende version)

 • Datamodellen skal være ens i begge miljøer
 • Kun mulighed for én Business Unit
 • Kun mulighed for én valuta
 • Brugerne skal findes i begge miljøer, da produktet selv sætter ejer på ud fra ejerens brugernavn
 • Arbejdsprocesser, Plugins og Business Rule (hvor omfang/Scope er Entity) skal deaktiveres under migrering

Du kan læse mere om produktet i dette produktark: MigrationLink

Har du lyst til at høre mere om MigrationLink og dets muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

MigrationLink eksempel
Kontakt os