For virksomheder og organisationer som bruger MobilePay i forbindelse med onlinesalg eller fundraising er det vigtigt at afstemning mellem Microsoft Dynamics og økonomisystem er effektivt.

En integration med MobilePay og oprettelse af dertilhørende MyShops i Microsoft Dynamics CRM er et vigtigt værktøj.

Hvad er MobilePay?

MobilePay et en platform som understøtter alle typer af betalinger, og som  kan benyttes af både private og erhverv.

Hvorfor vælge en MobilePay-integration?

Med en integration til MobilePay indlæses transaktioner direkte i Microsoft Dynamics CRM. Denne automatiserede proces sikrer at data i CRM dagligt opdateres. I forbindelse med hver hentning af data foretages dublethåndtering for at sikre at betalinger ikke registreres dobbelt i CRM. Ydermere sikre denne import af data at økonomiafdelingen kan lave en nem og korrekt afstemning mellem økonomisystemet og Microsoft Dynamics CRM.

Hvad er processen?                                                          

I CRM oprettes en entitet med navnet MyShop.

MyShops bruges til at identificerer de transaktioner som skal overføres fra MobilePay til CRM. Det er herved kun betalinger til MyShops som overføres til CRM igennem integrationen.

Når Microsoft Dynamics CRM  henter data fra MobilePay sker det via en enkeltvejsintegration. Data hentes ved kørsel af et batchjob, som henter transaktionsdata fra MobilePay via API.

MyShops i MobilePay og CRM                                                                          

Ved oprettelse af en MyShop i MobilePay oprettes en tilsvarende MyShop-post i CRM. I CRM indtastes MobilePay nummeret og PaymentPointId`et på den pågældende MyShop. PaymentPointId`et er essentielt idet dette unikke id anvendes til at hentes transaktionerne i MobilePay.

Der er mulighed for at angive f.eks. en kategori, kampagne eller indsamling på de transaktioner som indlæses og knyttes til MyShops i CRM.

I CRM matches MobilePay betalingen med den tilsvarende MyShop-post. Entiteten ”Payment” anvendes til at samle informationer om MobilePay betalinger.

MobilePay betalingerne kan nu ses i CRM:

Indlæst data vil altid kunne søges frem og vises i en listevisning der indeholder 4 kolonner med felter som er hentet fra MobilePays API.

Fordelene ved en MobilePayintegration

Fordelene ved at anvende en integration til MobilePay:

  • Betalinger foretaget med MobilePay til MyShops overføres automatisk til Microsoft Dynamics CRM.
  • Lettere afstemning mellem økonomisystem og CRM da betalinger fra alle kanaler samles i CRM-løsningen. Herved er det lettere at lave opsummering af sumtotaler som kan overføres til økonomisystemet.
  • Registrere data på de enkelte MyShops i CRM f.eks. angivelse i kampagne

Overvejer i at forbinde Microsoft Dynamics CRM og MobilePay

Hvis I overvejer at implementere MobilePay i kombination med Microsoft Dynamics CRM kan i læse mere i i dette produktblad: MobilePay MyShop-Transaktions Integration

Skal vi samarbejde?

Gør som en række af landets største a-kasser, fagforeninger, medlemsbaseret organisationer, NGO’er og finansbrancher: Kontakt os og lad os sammen finde den bedste løsning til jeres udfordringer.

Kontakt os