Bruger I Modulus som A-kassesystem, og overvejer I at implementere CRM i fagforeningen eller andre afdelinger i jeres organisation? Cenvations Modulus Link gør let data tilgængeligt, så der kan bruges ny forretningslogik.

Cenvations Modulus Link er opbygget efter princippet ETL: Extract, Transform og Load. ETL er en anderkendt metode, som eksempelvis ofte anvendes ved udtræk af data til Datawarehouse.

Fordelen ved at anvende ETL-metoden i Modulus Link er, at den er nem at tilpasse til nye leverancer af data og specifikke forretningsmæssige behov i forbindelse med indlæsningen af data til CRM. Connectoren er dermed også meget fleksibel, og man kan tilpasse eller helt udelade et eller flere lag i produktet.

Extract

Processen starter med at data læses fra én eller flere datakilder, og produktet er på nuværende tidspunkt udviklet til at læse fra en fil som leveres løbende. Produktet kan konfigureres til at køre automatisk (eventdrevet), når en fil bliver afleveret, så indlæsningen automatisk starter, eller ved løbende at undersøge om en fil er modtaget fra Modulus (polling).

Når data er indlæst i Extract-tabellerne, bliver informationer videregivet til Transform-laget.

Transform

Transform-processen bliver startet af en besked (event) fra Extract-laget. Dette sker, når én indlæsning er fuldført og dermed klar til at blive transformeret.

Transform-laget går herefter i gang med at transformere de modtagne data til det dataformat, man anvender i CRM. Eksempelvis skal ”J” og ”N” transformeres til boolske værdier (sand/falsk) som sikrer, at der ikke indsættes tekster i et tekst-felt, som er længere end det tilladte. Derudover har transformations-laget også ansvaret for lave specifikke forretningsmæssige transformationer, som for eksempel hvis et enkelt navne-felt skal opdeles i fornavn, mellemnavn og efternavn.

Slutresultatet lægges i separate database-tabeller, som gør det muligt at udstille data til både CRM, via webservices og til selvbetjeningsløsninger.

Load

For hvert medlem, der transformeres i Transform-laget, modtager load-laget én besked (event). Laget indlæser herefter medlemmet direkte i CRM, hvis det er nødvendigt. Load-laget sørger nemlig også for, at medlemmer kun indlæses i CRM, hvis det er nødvendigt. Dette sikrer en effektivt indlæsning.

Overvejer I at implementere CRM i fagforeningen eller andre afdelinger i jeres organisation, og bruger I Modulus som A-kasse system, så er I meget velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om produktet i dette produktark: Modulus Link

Kontakt os