Stabil og pålidelig forbindelse mellem Modulus og Microsoft Dynamics 365 CE

Introduktion

ModulusLink og Dynamics 365 CE

ModulusLink anvendes til at skabe en pålidelig og stabil forbindelse mellem Modulus og Microsoft Dynamics 365 CE på en afprøvet metode. Det betyder, at ModulusLink flytter forretningskritiske data fra Modulus til Microsoft Dynamics 365 CE, så det er muligt både at se, berige og lave automatiseringer på disse data i Microsoft Dynamics 365 CE.

Infrastruktur

Når ModulusLink anvendes

Kræver det et par komponenter for at virke optimalt. Setuppet inkluderer selvfølgelig en Modulus-installation. Modulus installationen aflevere data til ModulusLink via et filformat, og over en sikkert SFTP-forbindelse. Derudover modtager Modulus et fil-format med opdatering af eksempelvis e-mail, telefon og mobilnummer for et medlem. Dette sker også via en sikkert SFTP-forbindelse. Om du selv hoster Modulus eller du har en ekstern leverandør til det er underordnet. Det vigtige er, at Modulus er sat op til at levere det korrekt format og at modtage det rigtige format. Cenvation kan bistå med at sætte Modulus op til at aflevere det korrekt format. Alternativ kan AKA-it hjælpe, som er beskrevet under vores partnere her: Partnerskaber.

Når Modulus har genereret data-filerne, så løftes disse enten videre til en integrationsserver eller også undersøger integrationsserveren løbende om der er kommet nye filer fra Modulus. Integrationsserveren kan stå lokalt, være placeret i Azure eller noget helt tredje. Det vigtige er, at der er skabt forbindelse mellem Modulus og integrationsserveren. Filen hentes til integrationsserveren, og herefter kan man enten vælge at indlæse filerne i en database eller at indlæse data direkte i Microsoft Dynamics 365 CE. Hvis man helt fravælger at indlæse data i en database, så er databasen, som er vist på figuren ovenfor unødvendigt. Hvis man ønsker at indlæse data i en database, så skal der installeres en database på serveren. Cenvation anbefaler normalt, at meget store mængder af data indlæses i en database inden de indlæses i Microsoft Dynamics 365 CE.

ModulusLink opdaterer løbende en oversigt over indlæsningen i Microsoft Dynamics 365 CE. Dette betyder, at man kan holde øje med opdateringen direkte i Microsoft Dynamics 365 CE. Nedenfor vises et eksempel på en historik over indlæsninger af data fra Modulus til Microsoft Dynamics 365 CE via ModulusLink.

historik

Når data er blevet indsat eller opdateret ind i Microsoft Dynamics 365 CE

Opstår der ofte et naturligt ønske om at kunne opdatere centrale stamdata på et medlem. ModulusLink understøtter, at data som e-mail og mobilnummer sendes til opdatering ved Modulus. Dette sker ved, at Microsoft Dynamics 365 CE ligger en opdatering på integrationskøen, som sikrer, at data når frem til Modulus. Når opdateringen sendes til Modulus gøres det i et fil-format, som kan indlæses i Modulus. Dette kræver dog, at man har fået sat Modulus op til at indlæse disse ændringer.

Konfiguration

ModulusLink er bygget til at modtage mange forskellige filer med forskelligt indhold. Derfor er det også muligt at konfigurere eksempelvis om filerne skal indlæses i en database og hvilket format filen kommer i. Nedenfor ses et eksempel på en konfiguration af en fil-modtagelse fra Modulus.

For hver fil opsætter man ligeledes i ModulusLink, hvordan hver kolonne i filen skal læses og i hvilket felt i Microosoft Dynamics 365 CE kolonnen skal ende i.

Vil du videre mere?

Hvis du har uddybende spørgsmål eller afklaringer, så er du meget velkommen til at tage fat på os. Det gør du nemt ved at trykke på knappen nedenfor.

Kontakt os