OnlineFundraisingLink giver dig et stabilt, pålideligt og afprøvet bindeled mellem Microsoft Dynamics CE  og OnlineFundraising.

Introduktion

OnlineFundraisingLink anvendes typisk til NGOer, politiske partier og brancheorganisationer, men kan reelt bruges i en hvilken som helst branche, hvor man ønsker et standardprodukt til at foretage opkrævninger af et løbende beløb hos sine støtter og kunder.

Behovet for kombinationen med Microsoft Dynamisk CE opstår, når man har høje krav og forventninger sin egen daglige behandling af støtter under f.eks. administration, hvervning og marketing. Med Microsoft Dynamisk CE får man en fleksible platform, som kan tilpasses til forretningens behov – også på længere sigt.

Hvad er OnlineFundraising

OnlineFundraising håndterer alle de betalingskanaler, som du har brug for for at tage imod donationer og medlemskaber – og OnlineFundraising tilføjer løbende flere. I dag understøttes Betalingsservice (BS), MobilePay, Betalingskort og SMS. OnlineFundraising har over 100 kunder i Danmark, og produktet har allerede modtaget over 100 millioner i donationer. Se mere her: https://www.onlinefundraising.dk/.

Typisk anvendelse

Når man anvender OnlineFundraising sker det typisk ved, at man opsætter en række formularer på forskellige medier. Det kunne være ens egen hjemmeside, Linkedin, Facebook og andre. Eksempler på forskellige medier og kanaler er vist herunder:

Medier

OnlineFundraisings webformularer integreres dermed direkte på eksempelvis jeres hjemmeside eller linkes til fra f.eks. Facebook eller andre medier. Det giver mulighed for simple flows til faste og enkeltstående donationer (f.eks. via Dankort, BS og MobilePay). Disse formularer opsættes med kampagnekoder (UTM) og kanalangivelse, så disse informationer er tilgængelige for hver indmeldelse. Informationer videreføres til Microsoft Dynamisk CE, så man kan lave statistik på, hvor ens støtter kommer fra. På denne måde kan man optimere sin marketingsindsats, og bruge pengene der, hvor de giver mest værdi.

Når OnlineFundraising modtager en ny støtte giver OnlineFundraising Microsoft Dynamisk CE besked om, at der er modtaget en ny støtte, og alle data overføres automatisk til Microsoft Dynamisk CE. Herefter har det fulde datagrundlag fra OnlineFundraising tilgængeligt, så det er mulig at lave statistik. Hvis der kommer opdateringer til enten stamdata eller økonomiske data, så sendes opdatering fra OnlineFundraising til Microsoft Dynamisk CE, så de nyeste oplysninger om en støttes aftaler og betalinger er registeret i Microsoft Dynamisk CE, og derved kan anvendes til opslag, segmentering eller rapportering direkte fra Microsoft Dynamisk CE.

Når man anvender OnlineFundraisingLink kan man f.eks. se følgende data i Microsoft Dynamisk CE :

Datamodel

Det betyder, at man har et komplet billede af alle sine støtter i sin medlemsløsning. Derudover kan man selvfølgelig se, hvilke aftaler man har med støtterne, hvordan de opkræves samt status på tidligere oprettede opkrævninger og betalinger.

Forklaring på data:

 • Støtte: Hvem vi gerne vil opkræve

 • Abonnement: Hvilken aftale og hvordan skal den betales

 • Aftaler: Hvad skal der opkræves (hvornår, hvor meget, hvorfor)

 • Opkrævninger: Hvad blev opkrævet

 • Opkrævningsmetoder: Hvordan skal aftalen opkræves

Når en ny støtte er oprettet i medlemssystemet vil OnlineFundraising ejer Aftaler, Abonnement, Opkrævninger og Opkrævningsmetoder. Det betyder, at OnlineFundraising giver Microsoft Dynamisk CE besked, hvis data på en af disse ændres. Støtten ejes af Microsoft Dynamisk CE. Det betyder, at denne altid har den mest opdaterede version. Microsoft Dynamisk CE giver OnlineFundraising besked, hvis data på støtten ændres. Aftaler og betalinger kan i Microsoft Dynamisk CE tilgås via deeplinks til OnlineFundraising, som derfra sørger for opdateringen, og for at ændringer træder i kraft i Microsoft Dynamisk CE og OnlineFundraising.

Datamodel

Når man foretager denne automatiske indmeldelse skal man være opmærksom på at støtter, som betaling via Betalingsservice kan glemme, at de allerede er faste støtter, ligesom støtter, som gentagende gange give enkelt bidrag. Hvis disse oprettes i Microsoft Dynamisk CE vil man få dubletter. I OnlineFundraisingLink sikres det via Microsoft Dynamisk CEs standard funktionalitet i dubletregler, at der ikke opstår dubletter. I opsætter Microsoft Dynamisk CEs dubletterregler én gang, og derefter anvendes de altså både internt i Microsoft Dynamisk CE, og også i samspillet med OnlineFundraising. Hvis I skulle lave ændringer til dubletreglerne, så vil disse altså også træde i kraft med det samme i samspillet med OnlineFundraising. Det betyder, at dubletreglerne er opsat i Microsoft Dynamisk CE, og på denne måde har man ét sted, hvor man vedligeholder sine dubletregler, og det sker i standard funktionalitet, som er udviklet af Microsoft. Det betyder, at man kan opfatte opsætningen af dubletregler, som et unikt bibliotek af dubletregler, som kan bruges på tværs af hele løsning, og altså også både internt i Microsoft Dynamisk CE og i sammenspillet med OnlineFundrasing.

På baggrund af disse data kan man i Microsoft Dynamisk CE f.eks. automatisere flows omkring nye støtter eller forsinkede betalinger. Derudover kan man segmentere støtterne, så de udtages til opgradering af bidrag eller retention.

Under opsætningen af produkter oprettes en række mapninger, så produktet kan tilpasses til jeres forretningsmodel. Disse mapninger angiver, hvor data specifikt skal havne, når OnlineFundraisingLink data fra OnlineFundraising.

Følgende viser et eksempel på mapningen:

Mapning

Når produktet er sat op første gang kan I dermed selv ændre og oprette nye mapninger, hvis I skulle have behov for nye felter, eller hvis eksisterende felter skal ende i et nyt felt. I undgår dermed i de allerfleste tilfælde at skulle have fat i os, når nye felter skal flyttes fra OnlineFundraising til Microsoft Dynamisk CE.

Fordele ved at anvende OnlineFundraisingLink

 • I slipper for at lave det kedelige og administrative arbejde, som er forbundet med at opkræve f.eks. PBS-aftaler

 • I er sikret flere forskellige betalingskanaler uden selv at skulle betale for dyr udvikling af integrationerne

 • I får løbende tilføjet nye betalingskanaler uden omkostninger

 • I får en fleksible platform i Microsoft Dynamisk CE, som kan tilpasses til forretningens behov – også på længere sigt

 • I bruger standardplatformene til det, som de hver især er gode til

 • I får et afprøvet produkt, som allerede anvendes hos mange organisationer i Danmark

 • I får et produkt, som i samspil med Microsoft Dynamisk CEs dubletregler sikrer, at der ikke opstår dubletter, og I kan selv opsætte og ændre reglerne løbende

 • I får et produkt, hvor det løbende er muligt selv at tilføje nye mapninger, og som i de allerfleste tilfælde ikke kræver ny kodning

Vil du vide mere?

Hvis du har uddybende spørgsmål eller afklaringer, så er du meget velkommen til at tage fat på os. Det gør du nemt ved at trykke på knappen nedenfor.

Kontakt os