Projekbeskrivelse

Centraliseret og effektiviseret stamdatasystem hos FA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Hos FA har der været et ønske om at centralisere og effektivisere arbejdsgange og samarbejdet på tværs af organisationen, ved at basere sig på en fælles platform til administration af medlemsregistering og vedligeholdelse af stamdata. Hidtil har FA anvendt et selvudviklet system, der via integration til hjemmeside og tredje parts databaser har sørget for ændringer til stamdata på repræsentanter til FAs 170 medlemsvirksomheder, med herunder ca. 65.000 medarbejdere.

Systemet var ikke længere tilstrækkeligt eftersom den manuelle fremgangsmetode var ekstraordinær tidskrævende. Sammenlagt blev medarbejderens tid brugt til servicering af systemet, fremfor reel stamdataopdateringer og overblik. Med Udgangspunkt i platformen Microsoft Dynamics 365 CE og Cenvations specialiserede add-ons, får FA et optimeret, centraliseret og digitaliseret system til håndtering af stamdata.

Hvem er Finanssektorens Arbejdsgiverforening?

FA er arbejdsgiverforeningen for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og andre typer organisationer fra den danske finanssektor. Samlet har FA over 160 virksomheder som medlem, og af dem sidder der ca. 62.500 ansatte. FA er med andre ord en indflydelsesrig organisation for mange mennesker på i det danske erhvervsliv.

Læs mere på FAs hjemmeside

Hvad omfatter FAs nye stamdatasystem?

  • Et system til håndtering af stamdata

  • Udskiftning af komponenter fra eksisterende stamdatasystem til en ny optimeret datamodel baseret på 365 CE

  • Sikre forsat integration mellem FA’s hjemmeside og ny 365 CE platform

  • Opbygge en ny og forbedret sikkerhedsmodel 365 CE der afspejler forretningens behov til uddelegering og styring af rettigheder centralt

  • Ensrette og forbedre oplevelsen via realtid-opdatering af stamdata, direkte på hjemmesiden

  • Mulighed for at anvende stamdataoplysninger til nemme, hurtige og korrekte distributionslister

Hvilke fordele har FA opnået?

Let, overskuelig og centraliseret arbejdsgang mht. samarbejde mellem afdelinger, roller og adgange

Et system der kan automatisere og effektivisere trivielle opgaver

Mindske det daglige træk på IT-afdelingen når adgange og stamdata skal opdateres

Skabe overblik for organisationens aktive adgange og delegeringstilladelser

Lettere mulighed for afrapportering til ledelse og medlemsvirksomheder

Processen frem til produktionssætningen

For at afdække FAs behov til det nye stamdata system i Microsoft Dynamics 365 CE, blev der afholdt en række workshops. Her blev relevanter emner for FAs arbejdsgange identificeret og gennemgået. Ud fra det fundne materiale kunne et design for den endelige løsning og beskrives. I implementeringsfasen blev organisation løbende involveret og kunne derfor følge og overvære udviklingen på tæt hold. Under testfasen blev systemet verificeret og afprøvet igennem en række struktureret test der sikrede at de enkelte krav til systemet levede op til organisationens forventninger.

Skal vi samarbejde?

Gør som en række af landets største a-kasser, fagforeninger, medlemsbaseret organisationer, NGO’er og finansbrancher: Lad os sammen finde den bedste løsning til jeres udfordringer.

Kontakt os