Projekbeskrivelse

VORES SAMARBEJDE MED BUPL

BUPL

BUPL’s kongres har vedtaget, at alle medlemmer af BIPL-A skal have lønsikring som en indbygget del af medlemskabet pr. 1 juli 2017. 1. april 2017 startede BUPL og Cenvation et fælles forløb om systemunderstøttelse, hvilket kun efterlod to måneder til definition af krav, bygge, teste, uddanne samt klargøre organisationen til at tage imod platformen. BUPL valgte derfor standardplatformen Microsoft Dynamics CRM og Cenvation som rådgiver og implementeringspartner.

Hvem er BUPL?

Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) en en faglig organisation hen ment pædagoger og klubfolk i Danmark.  Forbundet der blev grundlagt i 1973 huser over 60.000 medlemmer. Organisationens formål er at styrke og forbedre betingelserne for pædagoger landet over.

Læs mere på BUPLs hjemmeside

Processen frem til produktionssætningen

I april 2017 startede BUPL og Cenvation en fælles kombineret analyse- og designfase bestående af en række fokuserede workshops med formålet om at definere forretningskritiske funktioner. Her blev overordnede forretningskrav oversat til et implementerbart detaljeret design. I byg-fasen oversatte Cenvation designet til en  ‘kørende’ applikation, mens BUPL klargjorde test af applikationen ved skrivning af testmanualer. Testen startede til tiden og samarbejdet omkring testen, hvor BUPL testede applikationen og Cenvation rettede fejl, betød at testen blev afsluttet planmæssigt. Undervejs blev brugerne uddannet i testfasen BUPL’s system blev produktionssat til tiden, indenfor budget og forventet kvalitet.

Lønsikringssystemet

Brugergrænseflade

Brugergrænsefladen, gør det nemt og smidigt for medarbejdere i medlemsservice når medlemmer skal betjenes

Filtrering af medlemmer

Med filtreringen af medlemmer, sendes relevante medlemmer til Lærerstandens Brandforsikring

Website integration

Integration til BUPLs hjemmeside, der modtager ansøgninger fra medlemmer

Winnie

Integration til Winnie, der modtager forretningskritiske data om medlemmerne

Hvad har BUPL opnået?

  • En brugervenlig platform, hvor det er muligt at slå oplysninger om medlemmer op

  • En platform, der aflaster IT-afdelingen

  • En platform, der giver mulighed for at alle i organisationen kan hjælpe hinanden – teoretisk

  • En platform, der kan automatisere og effektivisere trivielle opgaver

Med vores løsning har BUPL fået en moderne og fremtidssikret platform, hvor medlemsloyaliteten kan øges, og dermed leverer fastholdelse af nuværende og fremtidige medlemmer. BUPLs nye platform, automatiserer og effektiviserer processerne i og omkring lønsikring, hvilket kommer ansatte til gode i deres daglige arbejde. Løsningen giver BUPL redskaberne i hænderne, der gør det muligt at yde fantastisk servicering, optimere hvervingen af nye medlemmer, samt forstærke kommunikationen til medlemmer.

Ønsker du sparring?

Skriv til os hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed

Kontakt Os