Projekbeskrivelse

Samarbejdet mellem to IT-konsulenter

I foråret 2022 indledte Cenvation et samarbejde med IT-virksomheden Timengo. Målet var at opdatere deres markedsføringsprocesser, hvor Timengo ønskede at anvende Dynamics 365 som deres primære markedsføringsplatform.

Da Microsoft Dynamics 365 Marketing, er et marketingsmodul til Microsoft Dynamics 365, har installationen og implantationen af marketingsværktøjet været lige til. Men lige så nemt som installationen kan være, lige så kompleks og tungt kan Microsofts Marketingsmodul være at sætte sig ind i.

Dette projekt, fremstår derfor som et undervisningsprojekt for os, hvor vores ekspertise og viden omkring Dynamics 365-platformen og alle dens teknologier, stod sin prøve da vi skulle oplære Timengo’s brugere i hvordan deres marketingsmodul fungerede.

CAs A-kasse

Hvem er Timengo?

Timengo er en IT-konsulent der hjælper virksomheder, med at komme i gang med at bruge Cloud tjenester, såsom Dynamics 365. Med en kundekreds på mere en 600 danske virksomheder, hjælper Timengo med at oversætte forretningsbehov til IT-løsninger.

Læs mere på Timengo’s hjemmeside

Fokus på at samle data ét sted

Før projektets start, anvendte Timengo et tredjeparts system til distribution af afsendelse af deres nyhedsbreve. Brugen af tredjepartssystemet skabte en kløft mellem marketingsafdelingen og salg, da dette system varetog og indeholdt mailinglister og mailflows. Det betød at salg skulle veksle mellem CRM – hvor salgsmulighederne på kontaktpersonerne er placeret – og tredjepartssystemet.

Afstanden fra mulighed til salg blev kortere

Med Microsoft Dynamics 365 Marketing, har Timengo samlet systemerne under et tag – Dynamics 365 CRM. Leads og kontaktinformationer kan indsamles fra formularer på deres hjemmeside, hvortil deres oplysninger lægges i CRM-systemet, tilgængeligt for både salg- og marketingsfolkene.

Flere tangenter at spille på

Med købet af Dynamics 365 Marketing, har Timengo fået en platform, der har givet virksomheden flere værktøjer i værktøjskassen, hvor modulets mange marketingsaktiviteter åbner adskillige døre. Webinarer kan afholdes gennem teams, opsat og administreret gennem Marketingsmodulet. Marketingsformularer kan indlejres på hjemmesiden og indsamle data i form af nyhedsbrevstilmeldinger der automatisk oprettes i CRM.

3 Undervisningssessioner

Rådgivning og undervisning var Cenvations primære opgave i dette projekt. Timengo havde forud for projektet forberedt sig exceptionelt, hvor brugere på forhånd havde identificeret en håndfuld vidensområder som de ønskede vi fokuserede ekstra meget på ved undervisningen. Det gjorde vi kunne designe et ideelt udervisningsforløb med blandt andet tests og opgaver der gjorde at Timengo’s brugere kunne prøve kræfter med modulet.

  • Introduktion til systemet, hvad er marketings 365

  • Intro og gennemgang af segmenteringsmotoren og flere af marketingsaktiviteterne

  • Arrangementer, formularer og generel opsætning af dataindsamlende værktøjer

Efter endt undervisning stoppede samarbejdet ikke. Vi var nemlig til rådighed, for Timengo’s brugere, som vi både rådgav og vejledte i, at anvende Dynamics 365 Marketing optimalt.

Ord om projektet

Som IT-konsulent er der ofte en nervøsitet omkring, hvad man kan forvente, når man skal undervise kunder i deres nye systemer. Denne nervøsitet blev hurtigt fjernet ude hos Timengo – sjældent oplever man dedikationen som de udviste, hvor de på forhånd havde forberedt sig og fundet punkter, som de ønskede, at jeg skulle gå i dybden med. – Jonas Michelsen, IT-Konsulent

Dynamics 365 Marketings store styrker

Marketingsaktiviteter

Ud af flere af marketingsaktiviteter findes marketingsmails. Timengo kan udsende store mængder af personliggjorte mails, og hertil se hvordan modtagere interagerer med materialet. Med indsigten i værktøjskassen kan kundekampagneforløbene personliggøres helt ned til den enkelte modtager.

Kundekampagneforløb

Dynamics 365 Marketing kommer med en kraftfuld og kompleks segmenteringsmotor, hvor modtagere segmenteres i grupperinger der er baseret på et eller flere fællestræk/kriterier såsom bopæl, aldersgruppe, jobtitel og køn. Med en segmenteret målgruppe kan marketingsmateriale sendes til specifikke grupperinger og dermed præge modtagerne med relevant information.

Segmentering

Med marketingsmodulet fra Microsoft, kan Timengo visualisere og automatisere kundekampagneforløbet, som deres modtagere gennemgår fra at være et potentielt Lead til et salg.

Læs mere om Dynamics 365 Marketing

Vi har lavet en quickguide, der giver dig præsenterer dig for mange af Dynamics 365 Marketings, eller største styrker. Opfrisk din viden om Microsofts Marketingsmodul.

Læs mere Dynamics 365 Marketing

Ønsker du sparring?

Skriv til os hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed

Kontakt Os