Projekbeskrivelse

Opgradering til en moderne Cloud-løsning, og procesoptimerende integrationer

Oxfam IBIS

I forbindelse med opgraderingen til Microsoft Dynamics 365 Online blev den allerede eksisterende integration til Enreach opdateret således, at denne understøttes af den seneste version af Microsoft Dynamics 365 Online. Herudover blev der etableret en integration til OnlineFundraising. Ens for processerne med integration til Enreach og til OnlineFundraising er, at Cenvations konsulenter gennemfører analyse- og designfase for at sikre at implementeringen sker i overensstemmelse med Oxfam Danmarks forretning, kultur og forretning. Implementerings- og opgraderingsprocessen er veldefineret og udført flere gange af Cenvations konsulenter. Cenvation har over en længere periode samarbejdet med Oxfam Danmark, i forbindelse med at opgradere og effektivisere deres Microsoft Dynamics CRM-løsning.

Senest bestod opgaven i at opgraderer fra Microsoft Dynamics 2015 Onpremise til Microsoft Dynamics 365 Online. En løsning i skyen der bl.a. sikrer at løsningen opgraderes løbende, og dermed mindsker behovet for manuelle processer.

Hvem er Oxfam Danmark?

Med kampråbet Sammen mod ulighed er Oxfam Danmark en uafhængig medlemsbaseret udviklingsorganisation, der kæmper imod ulighed og insisterer på, at alle har ret til et liv uden fattigdom. Oxfam Danmark er medlem af Oxfam International. En organisation der via fundraising bekæmper fattigdom og ulighed.

Læs mere på Oxfam IBIS’ hjemmeside

Hvad omfattede integrationen af Enreach for Oxfam Danmark?

Integrationen mellem Enreach og CRM omfattede opsætning af HeroBaseLink. Produktet inkluderer en løsning, som installeres direkte i eget CRM-system. Løsningen indeholdt tilpasninger til kampagneentiteten i CRM, og opretter derudover enkelte entiteter, der anvendes til integrationen. Produktet indeholder yderligere komponenter, der blev installeret på en integration-server, der skete med hjælp fra vores egen Speedup-pakke.

Når Oxfam Danmark har opsat, og distribueret en kampagne i CRM, sørger produktet for at trække alle opkaldsemnerne ud fra CRM og overfører disse til Enreach. Oxfam Danmark har i denne forbindelse selv været med til at definere skabeloner til overførsel af data.

Specielt for opgaven for Oxfam Danmark, var et ønske om en funktionalitet der kunne udpege relevante medlemsnumre, og der kunne bruges til at definere medlemmet igennem en proces.

Foruden automatiseringerne, har Cenvation udført individuelle tilpasninger, der giver Oxfam Danmark merværdi i anvendelse af produktet.

I forbindelse med integrationen til OnlineFundraising blev der i opbygningen af datamodellen taget højde for to scenarier.

  1. Medlemsnumre: Automatisk oprettelse af medlemsnumre. Medlemsnumre dannes udelukkende i CRM når disse oprettes via en OnlineFundraising formular.
  2. Dublethåndtering. Dubletregler opsættes i CRM således at dublethåndteringen af data på bidragsydere understøttes. Ved registering af en dublet, vil CRM automatisk give OnlineFundraising besked om hvilken “Master Record”, der skal flettes med. Det er nemlig nødvendigt at den pågældende “Master Record” findes i Onlinefundraising.

Formålet med integrationen er at skabe et mere fleksibelt og standardiseret system hvor de manuelle arbejdsopgaver er færre, og flowet er lettere mellem to systemer – CRM og Enreach. Denne integration skal afskaffe de mange manuelle opgaver og give mulighed for at arbejde hurtigere og mere effektivt”

Oxfam Danmark om løsningen

Hvad omfatter integrationen til OnlineFundraising for Oxfam Danmark?

For at understøtte fundraising forretningen hos Oxfam Danmark, blev opgraderingen af CRM styrket med en integration til OnlineFundraising. Integrationen blev etableret via Cenvations OnlineFundraisingLink som sørger for et stabilt og pålideligt bindeled mellem Microsoft Dynamics 365 og OnlineFundraising. Cenvations Speedup-pakke er ligeledes brugt i denne forbindelse.

Ved brug af Online Fundraising vil Oxfam Danmark kunne tage imod donationer via flere kanaler såsom; Betalingsservice, MobilePay, og SMS – hertil er Cenvations eget produkt SMSLinkbrugt som link til Online Fundraisings nye sms gatewaysystem SMSCPH.

Hvad opnår Oxfam Danmark med integrationen?

  • Webformularer fra OnlineFundraising integreres direkte på egen hjemmeside, hvilket giver mulighed for faste og enkeltstående donationer.

  • Aftaler og betalinger kan ses i CRM

  • Aftaler ændres i OnlineFundraising via deeplinks, der sørger for at opdateringer og ændringer slår igennem i både CRM og OnlineFundraising.

  • Nyeste oplysninger om aftaler og betalinger registreres i CRM og kan derved anvendes til opslag, segmentering og rapportering direkte fra CRM

  • Dublet håndtering på tværs af begge platforme der sikrer at data altid er opdateret

Integrationer

OnlineFundraising-Integration

OnlineFundraisingLink er det solide og pålidelige bindeled mellem Microsoft Dynamics 365-løsningen og OnlineFundraising. Nye betalingsaftaler og opkrævninger fra OnlineFundraising bliver sendt til CRM, ligesom opdateringer på bidragsydere kan sendes tilbage til OnlineFundraising. Med OnlineFundraisingLink er Oxfam Danmark sikret at fremtidige donationer, kan strømme igennem organissationen

EnreachCampaignLink

Addon’et EnreachCampaignLink er vores produkt, der hjælper organisationer og virksomheder med at effektivisere og automatisere kommunikationen mellem in-house- og Outsourcede call-centre til Oxfam Danmarks Microsoft Dynamics 365 løsning.

Hvilke fordele har Oxfam Danmark fået?

Oxfam Danmark har fået en moderne Cloud-løsning der – gennem værdifulde integreringer – kan spare medarbejdere i organisationen for langvarige og ressource tunge processer. Det ses blandt andet i arbejdet med opkrævninger, hvor Oxfam Danmarks medarbejdere fremadrettet skal udføre mindre administrativt arbejde, og derfor kan have fokus på andre opgaver. Med løsningen får Oxfam Danmark løbende betalingskanaler i OnlineFundraising, uden ekstra omkostninger, hvilket vil hjælpe organisationen med at få kontinuerlige indtægter.

  • Automatisk overførsel af kundeemner til Enreach. Hermed fjernes den manuelle proces ved at overfører kundeemner, hvilket sparer Oxfam Danmark arbejdstimer og kostbare ressourcer.

  • Automatisk overførsel af svar fra Enreach til CRM, der ligeledes sparer Oxfam Danmark interne ressourcer og arbejdstimer. Det betyder ovenikøbet, at det er nemmere at lave statistikker direkte i CRM.

Skal vi samarbejde?

Gør som en række af landets største a-kasser, fagforeninger, medlemsbaseret organisationer, NGO’er og finansbrancher: Lad os sammen finde den bedste løsning til jeres udfordringer.

Kontakt os