Projekbeskrivelse

Da den daværende løsning blev til en fremtidssikret Cloud-platform, med integrationer til donationstjenester.

I foråret 2022 indgik Socialpædagogernes Landsforbund et samarbejde med Cenvation, hvor vi er ansvarlige for leverancen af deres nye forretningskritiske medlemssystem. Landsforbundet med mere end 40.000 medlemmer arbejder til dagligt med bland andet udsatte børn, unge, misbrugere, psykisk syge og personer med fysiske eller psykiske handicap.

Projektets formål er, at implementere en fornyet forbundsløsning hos landsforbundet – både for forbundskontoret og de enkelte kredse. Socialpædagogernes Landsforbund har tidligere anvendt Føniks som både a-kasse- og forbundsløsning, men besluttede sig for, at overgå til Modulus i foråret 2022.

Løsningen baserer sig på Microsofts Cloud-Dynamics 365 CRM, med anvendelse af både Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Marketing.

CAs A-kasse

Hvem er Socialpædagogernes Landsforbund?

Socialpædagogernes Landsforbund kæmper for attraktive løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer landet over. Med mere end 40.000 medlemmer og 12.000 tillidsrepræsentanter, går landsforbundet først, i arbejdet for at styrke udvikling og formidling af socialpædagogikken, samt det meningsfulde og gode liv for udsatte personer i Danmark.

Læs mere på Socialpædagogernes Landsforbunds hjemmeside

Den grundlæggende analyserapport og en løsning bygget på behovsdesign!

I Cenvation har vi tillid til vores projektmodel, og samarbejdet med Socialpædagogernes Landsforbund bekræftede os atter en gang i, at den virker. For hvordan identificeres brugeres behov, så de kan implementeres sømløst i den samlede løsning?

Vores løsning til det spørgsmål, er at afholde brugerinvolverende workshops, der giver kvalitative inputs, som vi kan tage videre i Landsforbundets endelige løsning. Samarbejdet bød på 19 workshops i analyseprocessen, hvor ønsker og behov fra forbundets ansatte blev afdækket. Med feedbacken og opdagelserne fra de 19 workshops, kunne en omfattende analyserapport udfærdiges, som vores konsulenter kunne bygge videre på i designfasen.

Cenvations projektmodel

Workshops der giver værdi til løsningen

Designfasen bød på yderligere ni workshops der også identificerede yderligere krav og behov til Landsforbundets løsning.Ud fra den indsamlede information fra de forskellige workshops, lavede Cenvation egentlige designdokumenter, hvert med en del af løsningen. I designfasen blev landsforbundets funktionelle krav fra brugerne omdannet til designdokumenter der , løser de behov som brugerne har præsenteret for os under vores workshops sessioner. Designdokumenterne fungerer som en samlemanual, der oplyser kunden og konsulenter omkring hvad der skal laves, og hvordan det skal laves.

Ord om projektet

Projektdeltagerne fra SL var rigtig gode til at deltage aktivt i analyse- og designworkshops, overlevere viden om arbejdsgange og engagere sig i ønsker og behov til den nye løsning. Brugerinddragelse er en vigtig del af vores metode, som vi anvender i alle projekter. Resultatet fra vores workshops med SL bekræfter os i, at den fortsat giver mening for selv store og komplekse projekter. – Nicki Jørgensen, Senior Manager

Integrationer – hvilke indeholder løsningen

Modulus

Alle grundlæggende data bliver synkroniseret dagligt fra Modulus til CRM.

WorkZone

Integrationen flytter oplysninger om personer og arbejdspladser til WorkZone. Derudover hentes oplysninger på sager, der gemmes i CRM til at danne fyldestgørende overblik.

MitSL

Forskellige funktioner udstilles via API til MitSL, således at de kan hente eller gemme aftalte oplysninger i CRM.

Datawarehouse

Der overføres dagligt udvalgte oplysninger til Datawarehouse, for at kunne anvende disse i PowerBI rapporter. Det vil være en samling af oplysninger fra både Modulus og CRM.

Sinch (SMS)

Afsendelse af SMS’er i forskellige scenarier, fx i forbindelse med arrangementer.

QuickPay (Betalingsløsning)

I nogle tilfælde planlægger SL arrangementer, hvor medlemmer eller ikke-medlemmer skal betale for at deltage. Betalingsløsningen (via integration til QuickPay) tillader nem og hurtig betaling for arrangementsdeltagelse.

Hvilke af vores egne produkter anvendte vi og hvordan?

SpeedUp-Pakken der med sin samlede viden, effektiviserer projektarbejdet, og sikrer en hurtig levering. Læs mere om produktet her SpeedUp-pakken

WorkzoneLink vores produkt der synkroniserer forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone. Synkroniseringen sikrer automatisk oprettelse og opdatering i begge systemer.

Opdateres…

Ønsker du sparring?

Skriv til os hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed

Kontakt Os