Projekbeskrivelse

Nyt svendeprøvesystem hos Industriens Uddannelser

Vi indgik i 2019 et samarbejde med Industriens uddannelser, der ønskede et nyt alternativ til deres ældre og egenudviklede system til vedligeholdelse og administration af udvalg og udvalgsmedlemmer. Systemet levede ikke længere op til ansattes og brugeres behov, og blev derfor i nogen grader anvendt på måder det ikke var tiltænkt oprindeligt. Samarbejdet i 2019 omhandlede derfor skabelsen af et nyt system baseret på Microsoft Dynamics CRM.

I foråret 2022 startede vi et nyt projekt med Industriens Uddannelser, hvor de ønsker at udskifte deres studieadministrationssystem, Easy-P.

Easy-P bliver distribueret af Styrelsen for IT og Læring (STIL), der for nyligt har meldt ud, at systemet ville blive udfaset. Trods udfasningen af Easy-P, fortsætter STIL med at opbevare dataen til de forskellige sekretariater og deres systemer. Industriens Uddannelser står derfor i en position, hvor de skal have et system, der kan administrere og hente data fra STIL ift. svendeprøver.

Hvem er Industriens Uddannelser?

Industriens uddannelser opgave består i at servicere udvalg og uddannelsesudvalg når deres faglige indhold skal fastlægges.

Læs mere på Industriens Uddannelser

Relationer for oplæringsforhold skal kortlægges

Industriens Uddannelser vil med deres nye løsning, kunne danne sig et overblik over elevers og censorers oplæringsforhold når det kommer til svendeprøver. Oplæringsforholdet spiller nemlig en stor rolle i fordelingen af censorer forud for svendeprøver. Elever og censorer må nemlig – i de fleste tilfælde – ikke have en relation til det samme oplæringssted. Eksempelvis er det ikke ideelt, hvis censoren er mentor for en eller flere af de elever der er til svendeprøve, eller hvis en elev er i lære hos en virksomhed, som en censor har arbejdet for.

IU struktur for svendeprøvesystem

Løsning

I deres nye løsning, vil Industriens Uddannelser få et svendeprøvesystem, der besidder gode værktøjer, til at kunne danne et overblik over de enkelte elever, deres skoler, deres oplæringsforhold samt deres svendeprøver. Svendeprøvesystemet kommer til at fungerer som et administrativt system i forhold til svendeprøver, for de institutioner som Industriens Uddannelser har ansvaret for.

Med svendeprøvesystemet kommer ansatte til at kunne se, hvilke klasser som hver skole har til diverse eksamener. Derudover vil systemet administrere det praktiske i forhold til administrationen af censorer ved svendeprøver. Systemet kommer også til at kunne modtage karatkerer fra skolerne, samt udstede beviser til skolerne, lærerstederne og eleverne.

Når en svendeprøve oprettes, vil systemet automatisk matche censorer med eleverne, så de rigtige censorer møder op til svendeprøverne.

Desuden er systemet modellerbart, og det er derfor muligt for Industriens Uddannelser at lægge andre institutioner ind i systemet.

Integrationer til Styrelsen for IT og læring

Styelsen for IT og Læring er distributøren af det nuværende system (Easy-P), der står til at blive udfaset. I den nye løsning, har vi etableret integrationer til flere af deres services. Vores integrationer til deres Entrypoints gør, at Industriens Uddannelsers fortsat kan hente data til den nye løsning.

Egneprodukter – Speedup Pakken

SpeedUp pakken er en kodebase til Microsoft Dynamics platformen som er udviklet og ejet af Cenvation. Speedup Pakken indeholder rigtig meget teknisk knowhow, som er opsamlet gennem en lang række af Cenvations mest succesfulde IT-projekter. Når vi anvende Speedup pakken i vores løsninger, effektiviserer vi udvikling af ny kode. Speedup pakken giver med sin samlede viden hjælp der effektiviserer vores projektarbejde, samt sikrer vores kunder en hurtig og kvalitetsrig løsning.

Læs mere om Speedup Pakken

Resultat – Hvad har løsningen tilført?

Industriens Uddannelser får med deres nye løsning et Svendeprøve system, der effektiviserer administreringen af svendeprøver for mange fagskoler. Systemet holder sekretariatet ajour med hvem der skal til prøver, det gælder både censorer, klasser, og elever – hvortil relevante censorer – automatisk – kan identificeres og påsættes svendeprøver.

Med processerne der automatiseres, vil Industriens Uddannelser få åbnet op for endnu flere ressourcer, der vil åbne op for mere tid for ansatte.

Få den bedste skræddersyede løsning

Gør som mange af landets største organisationer – kontakt os. Vi sidder klar til at designe og producere jeres kommende xRM system. Vi har siden 2013 inspireret organisationer med deres Microsoft Dynamics løsninger.

Kontakt Cenvation