Formålet med Cenvations privatlivs- og Cookiepolitik er at forklarer, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Dette værende personoplysninger på kunder, eksterne partnere, besøgende på vores hjemmeside, mulige medarbejdere samt i forbindelse med Cenvations ERFA-gruppe.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som videre gives til Cenvation.

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Cenvations målsætning at beskytte alle personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives til eller opbevares.

Cenvations rolle som dataansvarlig

Cenvation er et IT-konsulenthus som leverer innovative IT-løsninger baseret på Microsoft Dynamics i kombination med egenudviklede branchespecifikke add-ons.

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere vores kunder bedst muligt, faciliter vores ERFA-gruppe og rekrutterer de rigtige medarbejdere.

Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) data. Spørgsmål omkring vores behandling af personoplysninger kan rettes til:

Cenvation ApS

Lille Kirkestræde 3, 2. sal

1072 København K

E-mail: kontakt@cenvation.com

Telefon: +45 9384 3123

Personoplysninger vi indsamler og formålet med disse

Vi indsamler oplysninger i en række forskellige situationer. Vores behandling af oplysninger er beskrevet nedenfor.

  1. Kunder og potentielle kunder

Når du er kunde eller potentiel kunde hos Cenvation behandler vi følgende oplysninger: Kontaktpersons navn, firmanavn, firma adresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, information om opgaver der arbejdes på eller har været arbejdet på, betalings oplysninger samt øvrige oplysninger som er oplyst til os.

Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne opfylde aftaler med vores kunder, med henblik på at leverer de aftalte ydelser, fakturere, foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegister og yde generel god service. Oplysninger behandles også i forbindelse med markedsføring og salg over for vores nuværende og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig.

  1. Formularer

Når du udfylder kontaktformularen på vores hjemmeside (www.cenvation.com), tilmeldingsformularen til Cenvations ERFA-gruppe (www.cenvation.com/erfa/), ansøgningsformularen på Cenvations Karrierer side (www.cenvation.com/karriere/) eller Cenvations kandidatbank (www.cenvation.com/kandidatbank/) registreres og behandles dine oplysninger. Oplysninger der registreres, vil være f.eks. dit navn, firmanavn, adresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, LinkedInprofil, titel samt øvrige oplysninger som du giver os.

  1. Rekruttering

Når du ansøger et job eller tilmelder dig Cenvations kandidatbank vil Cenvation opbevarer dine oplysninger. Oplysninger der er opgivet i forbindelse med oprettelse i Cenvations kandidatbank vil uden unødig forsinkelse blive slettet efter 12 måneder, ligesom oplysninger indhentet i forbindelse med ansøgninger vil blive slettet umiddelbart efter endt rekruttering. Dette med undtagelse af at der forelægger et skriftligt samtykke til at Cenvation må beholde oplysningerne efter endt rekruttering. I dette tilfælde vil de blive slettet efter en 12 måneders periode.

  1. Deltagelse i ERFA-gruppe

I forbindelse med tilmelding i Cenvations ERFA-gruppe samt deltagelse i ERFA-møder behandler vi oplysninger såsom dit navn, arbejdsplads og e-mailadresse. Vi behandler udelukkende dine oplysninger med henblik på administration af gruppen og møderne.

  1. Samarbejdspartnere og/eller leverandører

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Cenvation eller er kontakt person hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi oplysninger omkring dit navn, firmanavn, virksomheds adresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse, titel samt øvrige oplysninger som du måtte videregive til os.

Vi behandler oplysningerne for at kunne modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og hvor det er relevant for at kunne opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er vores aftale med dig.

Deling af data med andre

Cenvation kan videregive persondata i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning. Vi bestræber os dog på at mindske mængden af data som videregives.

I forbindelse med administration deles oplysninger med databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine oplysninger til vores formål og på vores foranledning. Der vil være indgået databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads, for at beskytte oplysningerne og for at overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Behandling af Cookies

En cookie er en passiv datafil, som hjemmesiden gemmer på din computer, smartphone eller tablet. Den gør det bl.a. muligt at genkende din computer næste gang du besøger siden, samt samle informationer om hvilke sider og funktioner du benytter.

Cookies bliver stort set anvendt på alle internetsider. Der lagres cookies for hver browser du besøger hjemmesiden med. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende programmer.

Cenvation anvender også cookies. De funktionsdygtige cookies er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktioner f.eks. navigation og kan derfor ikke fravælges. Uden disse cookies vil hjemmesiden ikke kunne fungere efter hensigten.

Vi indsamler og analysere data fra vores hjemmeside. Som eksempler på data kan nævnes: Dato og tidspunkt for besøg, sider der besøges på hjemmesiden, IP-adresse på den besøgende.

Vi anvender selvfølgelig kun cookies når du har giver dit samtykke til det, og du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette gøres ved at klikke på pop-up vinduet Administrer Samtykke nederst til høje på hjemmesiden. Dit samtykke trækkes tilbage ved at fjerne markeringen udfor Statistikker og/eller Marketing.

Ønsker du ikke Cookies?

Ønsker du ikke cookies på din enhed kan du altid slette dem igen. Du kan slette dem samlet eller enkeltvis i browseren. Hvordan du sletter cookies, afhænger af hvilken browser du anvender.

Cenvation anvender Google Analytics som webanalyseløsning. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra hjemmesiden til analyse i Google Analytics. Google er i dette tilfælde ”databehandler” og behandler data som vi er ansvarlige for. Disse data videregives kun efter aftale eller for at overholde retslige krav. Data som anvendes af Google Analytics gemmes maksimalt i 26 måneder.

For nærmere information om Googles fortrolighedspolitik; https://policies.google.com/?hl=da

Google tilbyder en række løsninger til anonymisering af dine data og adfærd.

For nærmere information on anonymisering; https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

Dine rettigheder

Som registreret har du jf. databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter bl.a. følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Skulle oplysningerne vi har omkring dig ikke være korrekte eller er de mangelfulde har du ret til at få disse rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få de personoplysninger som vi har om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis ville slette dem.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk, her kan du også finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Opdateringer

Vi opdaterer og evaluerer vores privatlivs- og Cookiepolitik løbende. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.