Vi har inspireret BUPL i skabelsen af en løsning, der håndterer deres lønsikring i deres medlemssystem, som er baseret på Dynamics 365 CRM.

Løsningen har en regelmotor indbygget, der i langt de fleste tilfælde automatisk udregner, hvorvidt medlemmer er berettiget til lønsikring. I situationerne hvor regelmotoren er i tvivl, vil sagen sendes til ansatte, der herefter kan lave en manuel behandling af sagen, inden den kan videresendes til forsikringsselskabet, som udbetaler lønsikring til berettigede medlemmer.

Tak for godt samarbejde BUPL, og tillykke med den nye løsning.