Speedup-pakken indeholder en række moduler, som gør det nemt og hurtigt at lave tilpasninger til løsningen. Dette inkluderer eksempelvis Services, Workflows, Website og Batchjobs. Nedenfor er modulerne og deres værdi beskrevet.

Services

Hjælper med at udstille eller modtage data til/fra andre systemer. Dette kan både være via filer, webservices eller andre teknologier. Det er vigtigt i forbindelse med økonomisystemer, webshops, hjemmesider og andre fagsystemer. Eksempler på integrationer kunne være SAP, Navision, e-conomic, Winnie, Maconomy, Emediate, WebProof, Google Analytics, AS400, Pageplanner, Unica, KOB og RKI.

Workflows

Gør det nemmere at lave workflows. Specielt hvis man har forretningskrav som resulterer i custom-workflow, vil dette modul give værdi.

Website

Gør det nemmere at udstille data til websites og portaler. Dette kan være i form af selvbetjening, webshop, arrangementskalender eller andre præsentationsmedier som effektiviserer arbejdsgange.

Batchjobs

Gør det nemt at udvikle automatiske kørsler. Dette kunne eksempelvis være i form af udsendelse af gentagende remindere eller natlig opdateringer af data fra tabeller eller andre systemer.

Andet

Udover modulerne indeholder Speedup-pakken også funktionalitet, som gør det nemt at sætte, gemme eller gøre felter obligatoriske afhængigt af andre kriterier i brugergrænsefladen. Et eksempel kunne være beregning af alder ud fra fødselsdato. Pakken gør det også nemmere og hurtigere at understøtte automatisering af aktiviteter på baggrund af handlinger. Dette kunne være automatisk udsendelse af velkomstmail, når en nyt medlem oprettes.

Du kan læse mere om produktet i dette produktark: Speedup-pakke

Kontakt os