WEB-Portal

WEB-Portal2018-07-05T18:35:02+00:00

Mange medlemsforeninger og NGOer håndbærer oprettelsen af ny medlemmer og bidragsydere. Det betyder lang behandlingstid, manuel indtastning af informationer med risiko for fejl og at filer håndbæres mellem systemer. Dette kan automatiseres via et webbaseret indmeldelsesflow og Microsoft Dynamics CRM.

Cenvations WEB-portal

Cenvations WEB-portal er skabt til at understøtte indmeldelses- og bidragsflow. Det betyder, at produktet kan tilpasses, så en medlemsforening eller NGO eksempelvis kan bruge det til at modtage nye indmeldelser eller bidrag, og føre dem automatisk ind i Microsoft Dynamics CRM.

Cenvations WEB-portal består af flere komponenter, som kan tilpasses efter behov:

 • WEB-portal, som via styling og tilpasning kan tilpasses til de mest avancerede behov
 • Opslag i Microsoft Dynamics CRM, så data kan præudfyldes på WEB-portalen med data fra Microsoft Dynamics CRM
 • En kø-mekanisme, som sikrer, at bidrag og indmeldelser ikke mistes ved eksempelvis nedbrud
 • Servicelag, som kan modtage indmeldelser eller donationer fra WEB-portalen eller andre moduller – eksempelvis en eksisterende hjemmeside
 • Standard integration til Microsoft Dynamics CRM
 • Forretningslag, som sikrer, at data oprettes, opdateres og placeres korrekt i Microsoft Dynamcis CRM, så indmeldelser eller donationer indgå naturligt i eksempelvis et eksisterende PBS-flow
 • Udsendelse af bekræftigelsesmail via Microsoft Dynamics CRM.

Dansk Flygtningehjælpe WEB-portal

Dansk Flygtningehjælps WEB-portal er bygget ovenpå Cenvations WEB-portal. Denne bruges til at automatiser flowet omkring telemarketing.

I praksis fungerer det på den måde, at sendes et antal emner til forskellige telemarketingssystemer. Hvis disse emner ønsker at give et bidrag, eller forøge et eksisterende bidrag, bliver medarbejderen automatisk overført til WEB-portalen, hvor data om personen automtisk bliver slået op. Når medarbejderen trykker på ”Tilmeldt” indsættes og opdateres data automatisk i Microsoft Dynamics CRM.

Dette giver Dansk Flygtningehjælp følgende fordele

 • Hurtigere behandling af nye og opdaterede donationer
 • Bedre datakvalitet
 • Ingen manuel behandling af filer
 • Automatisk behandling af dubletter
 • Automatisk bekræftelse til bidragsydere

Du kan læse mere om produktet i dette produktark: WEB-Portal

Har du lyst til at høre mere om Cenvations WEB-portal  er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os